Poznań
Liceum ogólnokształcące
XI Liceum Ogólnokształcące im. Jadwigi i Wacława Zembrzuskich - 1.5 matematyczno-geograficzny
Nazwa oddziału

 1.5 matematyczno-geograficzny

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • język polski
 • matematyka

dodatkowe

 • geografia
 • język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

geografia lub matematyka

Opis

Klasa adresowana jest dla uczniów szczególnie  zainteresowanych matematyką i geografią. Klasa przygotowuje do studiów na uczelniach technicznych, ekonomicznych i przyrodniczych. Matematyka i geografia są przedmiotami rekrutacyjnymi na wielu kierunkach uczelni wyższych.

Współpraca z:

 • UAM – Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych  -klasa patronacka funkcjonuje od roku szkolnego 2013/14 i pozwala na rozwijania indywidualnych zainteresowań i umiejętności młodzieży oraz stwarza  uczniom możliwość udziału w zajęciach prowadzonych przez pracowników naukowych oraz studentów zarówno w szkole jak i na terenie Wydziału.
 • UEP –Wydział Zarządzania – zajęcia edukacyjne dla klasy akademickiej dają młodzieży możliwość zapoznania się z najnowszymi zasadami i technikami funkcjonowania przedsiębiorstw we współczesnym świecie.

Programy,  projekty, ciekawe wydarzenia

 • konkursy z przedmiotów ścisłych: „Supermatematyk”, ogólnopolski konkurs fizyczny „Eureka”,
 • zajęcia terenowe na terenie Konińskiego Zagłębia Węgla Brunatnego,
 • udział w wydarzeniach: Noc Naukowców, Drzwi Otwarte na  Politechnice Poznańskiej, UAM i Uniwersytecie Ekonomicznym, Drzwi Otwarte Tylko Dla Dziewczyn na Politechnice Poznańskiej,  Dzień Kandydata UAM,  Dzień Zarządzania Środowiskiem,  GISday, Poznański Festiwal Nauki, Poznański tydzień Geomorfologii.
 • udział w projektach: „Matematyka dla informatyka i chemika”, „Matematyka dla przyrodnika”, „ Matematyka dla chemika i lingwisty”,
 • udział w wykładach organizowanych przez Obserwatorium Astronomiczne.