Poznań
Liceum ogólnokształcące
XI Liceum Ogólnokształcące im. Jadwigi i Wacława Zembrzuskich - 1.4 humanistyczny
Nazwa oddziału

 1.4 humanistyczny

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • język polski
 • matematyka

dodatkowe

 • historia
 • geografia

Przedmioty rozszerzone

język polski lub historia

Opis

Klasa adresowana jest do uczniów szczególnie zainteresowanych poszerzaniem swoich zainteresowań humanistycznych. Uczniowie zostają przygotowani do studiowania na kierunkach takich jak np. prawo, kulturoznawstwo, politologia, dziennikarstwo, filologie, psychologia. Niewątpliwym atutem klasy jest szeroko rozumiana formuła medialności, która pozwala rozwijać wiele kompetencji interpersonalnych. Uczniowie mają możliwość łączenia tradycji z nowoczesnością, nauki z twórczą zabawą. Propagujemy wszelkie inicjatywy prospołeczne.

 

Dla człowieka żyjącego w XXI wieku media stanowią nieodłączny element funkcjonowania w świecie: obraz i słowo współtworzą współczesną komunikację na  kontach  społecznościowych, w filmie, blogach, prasie... Między innymi z tych powodów klasa od kilku lat cieszy się dużym zainteresowaniem wśród młodzieży.

 

Współpraca z:

 • Instytutem Filologii Polskiej UAM  (zajęcia akademickie w ramach klasy patronackiej wieńczone wystąpieniem na konferencji popularnonaukowej),
 • Wielkopolską Edukacją Medialną Vedum (cykl zajęć w kinie Rialto)
 • Pałacem Młodzieży w Bydgoszczy
 • Instytutem Pamięci Narodowej (wycieczki edukacyjne dotyczące historii najnowszej, cykl „Historia na dużym ekranie”)


Programy, projekty edukacyjne, ciekawe wydarzenia:

 • zajęcia pozalekcyjne w ramach projektu Wędrówki Humanistów (koło zainteresowań)
 • udział w Festiwalu Filmowym w Bydgoszczy (wyjazd kilkudniowy)
 • organizacja Jedenastkowego Maratonu Czytania (wielkie szkolne czytanie wybranych pozycji)
 • udział w projekcie Śladami Solidarności (zajęcia projektowe zwieńczone wyjazdem na przełomie maja i czerwca)
 • udział w Dniach Dziennikarza (maj, Wydział Nauk Społecznych UAM)
 • cykliczne wyjścia do teatrów, kin, udział w wybranych wydarzeniach kulturalnych
 •  konkursy zgodne z profilem klasy konkursy historyczne, recytatorskie, literackie np. Olimpiada Wiedzy o Filmie, Poezja własna i sztuka przekładu poezji
 •  wyjazdy edukacyjne i wycieczki (np. Drezna, Berlina, Warszawy, Torunia, Szlakiem Piastowskim)
 • lekcje muzealne – lekcje na terenie Muzeum Narodowego, Muzeum Archeologicznego, Bramy Poznania
 •  happeningi literackie oraz wieczory filmowe