Poznań
Liceum ogólnokształcące
XI Liceum Ogólnokształcące im. Jadwigi i Wacława Zembrzuskich - 1.3 lingwistyczny
Nazwa oddziału

 1.3 lingwistyczny

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • język polski
 • matematyka

dodatkowe

 • język obcy nowożytny
 • historia

Przedmioty rozszerzone

język polski lub język obcy nowożytny

Opis

Klasa 1/3 to klasa lingwistyczna skierowana do młodzieży zainteresowanej rozwijaniem kompetencji językowych w zakresie nauczanych języków obcych – angielskiego i hiszpańskiego, przy jednoczesnym nauczaniu języka polskiego na poziomie rozszerzonym. Praktyczną znajomość języka można zdobyć dzięki wyjazdom językowym do Hiszpanii czy Anglii. Dzięki nauce w klasie 1/3 uczniowie mają szansę dogłębnie poznać te kręgi kulturowe.

W klasie tej, w ramach zajęć rozwijających umiejętności, uczniowie poznają historię, geografię i kulturę krajów hiszpańskojęzycznych, a także różnice językowe występujące pomiędzy różnymi wariantami języka hiszpańskiego. Program klasy przygotowuje do podjęcia studiów na kierunkach filologicznych, ale nie tylko. W przypadku wyboru innych kierunków studiów, znajomość dwóch języków obcych jest pożądanym atutem.

 

Współpraca:

 • z Instytutem Filologii Romańskiej UAM (udział w corocznie organizowanych wykładach i warsztatach w ramach Dnia Szkół w IFRom)


Programy, projekty, ciekawe wydarzenia:

 •  wyjścia i zajęcia integracyjne
 • udział w projekcie historycznym Śladami Solidarności (zajęcia projektowe zwieńczone czerwcowym wyjazdem projektowym
 • cykliczne wyjścia do kina, muzeów, teatru poszerzające wiedzę kulturowo-historyczną uczniów
 • pozalekcyjne zajęcia językowe rozwijające kompetencje językowe i przygotowujące do egzaminów i konkursów
 • konkursy zgodne z profilem klasy: konkursy recytatorskie polsko- i obcojęzyczne, udział w Konkursie Poezji Irlandzkiej i Konkursie Poezji Walijskiej, Przeglądzie Obcojęzycznej Kolędy i Piosenki Świątecznej, konkursy literackie i translatorskie
 • wyjazdy językowe do Anglii i Hiszpanii
 • warsztaty kulturowe związane kulturą obszarów nauczanych języków, np. przybliżające obchody Día de Muertos
 • wyjazdy edukacyjne i wycieczki (np. do Berlina, Pragi, Wiednia, Wrocławia)