Poznań
Liceum ogólnokształcące
XI Liceum Ogólnokształcące im. Jadwigi i Wacława Zembrzuskich - 1.2 lingwistyczno - geograficzny
Nazwa oddziału

 1.2 lingwistyczno - geograficzny

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • język polski
 • matematyka

dodatkowe

 • geografia
 • język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

język obcy nowożytny lub geografia

Opis

Klasa adresowana jest do młodzieży szczególnie zainteresowanej zarówno nauką języków obcych, jak i geografii. Uczniowie mają szansę rozwijania swoich umiejętności lingwistycznych na poziomie rozszerzonym z języka angielskiego, natomiast drugim językiem jest język niemiecki. Sprawności językowe doskonalimy nie tylko w ramach zajęć w szkole, ale też podczas wyjazdów zagranicznych i corocznych wymian ze szkołą partnerską w Niemczech, wycieczek krajoznawczych czy warsztatów. Klasa przygotowuje nie tylko do podjęcia studiów na kierunkach filologicznych i związanych z geografią, ale przede wszystkim daje możliwość podniesienia swoich szans na rynku pracy.


Współpraca z:

 • Wydziałem Anglistyki w Zakładzie Studiów Niderlandzkich i Południowoafrykańskich UAM w ramach współpracy uczniowie corocznie biorą udział w warsztatach językowych 
 • Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Pile - wydział Filologii w ramach współpracy uczniowie corocznie biorą udział w warsztatach językowych z obu języków zorganizowanych i przeprowadzonych przez wykładowców uczelni
 • Instytutem Filologii Germańskiej UAM w ramach współpracy uczniowie cyklicznie biorą udział w wykładach otwartych dla licealistów przeprowadzonych przez wykładowców UAM
 • Konsulatem Generalnym Niemiec we Wrocławiu  uczniowie corocznie biorą udział w specjalnym pokazie filmowym, promującym współczesne kino niemieckie
 • Austriackim Ośrodkiem Kultury oraz Biblioteką Austriacką uczniowie biorą udział w konkursach oraz prelekcjach związanych z językiem niemieckim oraz wiedzą o krajach niemieckojęzycznych
 • Wydziałem Nauk Geograficznych i Geologicznych uczniowie rozwijają indywidualne zainteresowania i umiejętności  poprzez udział w zajęciach prowadzonych przez pracowników naukowych oraz studentów zarówno w szkole, jak i na terenie Wydziału

Programy, projekty, ciekawe wydarzenia:

 • coroczna wymiana polsko – niemiecka z Hardtberg - Gymnasium w Bonn - w ramach wymiany uczniowie zwiedzają nie tylko miasta niemieckie, lecz także inne państwa Europy, np. Holandię czy Belgię
 • cykliczne wyjazdy kulturoznawcze i okazjonalne do miast w Niemczech i Anglii (Berlin, Drezno, Lipsk, Cottbus, Londyn itp
 • olimpiady i konkursy języka angielskiego i niemieckiego nasi uczniowie wygrywali m.in. w Konkursie Poezji Irlandzkiej, Konkursie Piosenki Niemieckiej czy Konkursie Obcojęzycznej Piosenki Świątecznej, ale uczestniczyli też w takich konkursach jak: Język Niemiecki w Poznaniu, BOOKTALKING, OJN, OJA i wiele, wiele innych 
 • udział w konferencjach, warsztatach i konkursach organizowanych przez Filologię Polską UAM
 • wyjścia do poznańskich teatrów, kin i muzeów, udział w wybranych wydarzeniach związanych z kulturą, literaturą i filmem angielskim i niemieckim (coroczny udział w Tygodniu Filmu Niemieckiego czy anglojęzycznych przedstawieniach teatralnych)