Poznań
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 9 - 1 cp/MPK ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
Nazwa oddziału

 1 cp/MPK ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny
  • informatyka

Zawody

 Elektromechanik pojazdów samochodowych

Opis

Uczniowie kształcą sie w zawodzie ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH.

Klasa pod patronatem Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego - możliwość uzyskania stypendium za wyniki w nauce oraz  atrakcyjne warunki socjalne; ciekawa oferta zatrudnienia po zakończeniu nauki !!

Warunkiem przyjęcia do szkoły jest Orzeczenie Lekarza Medycyny Pracy o braku przeciwskazań do nauki zawodu oraz o barku przeciwskazań do odbycia kursu na prawo jazdy kategorii B .


Miejsce odbywania zajęć praktycznych (oprócz warsztatów szkolnych) :

  • Zajezdnie autobusowe w Poznaniu