Poznań
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 9 - 1 bp/D TIP KIEROWCA MECHANIK
Nazwa oddziału

 1 bp/D TIP KIEROWCA MECHANIK

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny
  • informatyka

Zawody

 Kierowca mechanik

Opis

Uczniowie kształcą się w zawodzie KIEROWCA MECHANIK

Klasa pod patronatem TIP TRAILER SERVICES

Warunkiem przyjęcia do szkoły jest Orzeczenie Lekarza Medycyny Pracy o braku przeciwskazań do nauki zawodu oraz o barku przeciwskazań do odbycia kursu na prawo jazdy kategorii B i C.

Miejsce odbywania zajęć praktycznych (oprócz warsztatów szkolnych) :

  • TIP Trailer Services Poland Sp. z o.o.