Poznań
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 9 - 1 ap/OPEL MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
Nazwa oddziału

 1 ap/OPEL MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny
  • informatyka

Zawody

 Mechanik pojazdów samochodowych

Opis

Uczniowie kształcą się z zawodzie MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Klasa pod patronatem marek OPEL i CITROEN

Warunkiem przyjęcia do szkoły jest Orzeczenie Lekarza Medycyny Pracy o braku przeciwskazań do nauki zawodu oraz o barku przeciwskazań do odbycia kursu na prawo jazdy kategorii B.

Miejsce odbywania zajęć praktycznych (oprócz warsztatów szkolnych) :

  • "Szpot" Sp. z o.o. 
  • "Ewa Szpot" Sp. z o.o. 
  • "Szpot" Sp. z o.o.