Poznań
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 4 - B1D - pracownik obsługi hotelowej
Nazwa oddziału

 B1D - pracownik obsługi hotelowej

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • geografia
  • informatyka

Zawody

 Pracownik obsługi hotelowej

Opis

ZAWÓD PRACOWNIK OBSŁUGI HOTELOWEJ

Kształcąc się w zawodzie pracownik obsługi hotelowej poznasz jak należy wykonywać prace związane z przygotowaniem jednostki mieszkalnej do przyjęcia gości, utrzymaniem czystości i porządku w tych jednostkach podczas pobytu gości, oraz
w części ogólnodostępnej obiektu i w części rekreacyjnej. Nauczysz się zasad przygotowania śniadań w części mieszkalnej hotelu,

przygotowania room service na zamówienie gości, realizowania zamówień gości na usługi dodatkowe.

Wzbogacisz swoja wiedzę i umiejętności w zakresie posługiwania się językiem obcym w sytuacjach zawodowych.

Jako absolwent możesz podejmować pracę w obiektach hotelarskich i innych obiektach noclegowych.