Poznań
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 3 - 1ak-kucharz
Nazwa oddziału

 1ak-kucharz

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny
  • informatyka

Zawody

 Kucharz

Opis

 

Branżowa Szkoła I stopnia Nr 3 kształci w zawodzie „Kucharz”.

Aby uzyskać tytuł zawodowy „Kucharz” uczeń musi:

1. Ukończyć szkołę

2. Zdać egzamin potwierdzający kwalifikację w zawodzie HGT.02 „Przygotowanie i wydawanie dań”

 

Nauka trwa 3 lata.
Program nauki obejmuje:

  • przedmioty ogólnokształcące,
  • przedmioty zawodowe o charakterze, praktycznym i teoretycznym,
  • język obcy: angielski,
  • zajęcia praktyczne,
  • praktykę zawodową, która odbywa się u pracodawców lub w warsztatach gastronomicznych w szkole (należy wybrać jedną z opcji)