Poznań
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 4 - B1C - kelner
Nazwa oddziału

 B1C - kelner

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • geografia
  • informatyka

Zawody

 Kelner

Opis

ZAWÓD KELNER

Na tym kierunku nauczysz się profesjonalnej obsługi klientów lokalu od momentu ich wejścia aż do opuszczenia go oraz przygotowania i przedstawienia rachunku
i przyjęcia zapłaty. Poznasz zasady sprawowania ciągłego nadzoru nad klientami
i reagowanie na każde wezwanie. Będziesz wiedział jak przygotować lokal do przyjęcia gości (zadbanie o odpowiedni wystrój, dostosowany do okoliczności, nakrywanie do stołu, dbanie o czystość zastawy i sztućców). Praca kelnera to także
sporządzanie potraw i napojów w części handlowo-usługowej zakładu gastronomicznego, nadzór nad jakością podawanych potraw i natychmiastowe usuwanie niepotrzebnych naczyń ze stołów, a podczas obsługi przyjęć roznoszenie napojów i przekąsek i dbanie o właściwą temperaturę potraw.

W toku nauki wzbogacisz też swoja wiedzę i umiejętności w zakresie posługiwania się językiem obcym w sytuacjach zawodowych.

Jako absolwent możesz podejmować pracę w zakładach gastronomicznych, obiektach hotelarskich oraz firmach cateringowych.