Poznań
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 4 - B1B - magazynier - logistyk
Nazwa oddziału

 B1B - magazynier - logistyk

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • geografia
  • informatyka

Zawody

 Magazynier-logistyk

Opis

ZAWÓD MAGAZYNIER - LOGISTYK


Kierunek stworzony dla młodzieży kreatywnej, odpowiedzialnej, otwartej na zmiany, konsekwentnej w realizacji zadań i gotowej do podjęcia zatrudnienia w jednym
z najbardziej dynamicznie rozwijających się segmentów gospodarki.

W trakcie 3-letniego kształcenia oraz praktycznej nauki zawodu zdobędziesz umiejętności związane z obsługą magazynów oraz realizacją wszelkich procesów magazynowych.

Nauczysz się m.in.: rozróżniać rodzaje magazynów i zapasów, prowadzić dokumentację magazynową, optymalnie zagospodarować przestrzeń magazynową poprzez odpowiedni dobór wyposażenia magazynowego oraz urządzeń do wykonywania transportowych czynności magazynowych, przechowywać towary
z uwzględnieniem asortymentu oraz terminów ich przechowywania, monitorować stany zapasów magazynowych, realizować przyjęcia towarów, reklamacje, przeprowadzać inwentaryzację.

Jako absolwent będzie możesz znaleźć zatrudnienie, nie tylko w magazynach małych i średnich przedsiębiorstw, ale także dużych centrach magazynowo – logistycznych, których ze względu na dynamiczny rozwój branży, a także jej rosnące znaczenie, wciąż przybywa.