Poznań
Technikum
Technikum Ekonomiczno -Handlowe - T1T - technik organizacji turystyki
Nazwa oddziału

 T1T - technik organizacji turystyki

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • geografia
  • informatyka

Przedmioty rozszerzone

język obcy nowożytny

Zawody

 Technik organizacji turystyki

Opis

TECHNIK ORGANIZACJI TURYSTYKI

Kształcąc się w zawodzie technik organizacji turystyki zostaniesz specjalistą
w zakresie organizowania i realizacji imprez turystycznych, rozliczania ich kosztów oraz podejmowania wszelkich czynności związanych z podróżą.

Poznasz zasady funkcjonowania biur podróży, organizacji targów, różnych imprez
i wyjazdów krajowych i zagranicznych. Znajomość różnych atrakcji turystycznych Polski i świata w połączeniu ze znajomością języka obcego i zakresu usług biur podróży pozwoli Ci na profesjonalną obsługę klienta.

Nauczysz się układać pojedyncze usługi turystyczne w pakiet usług sprzedawanych po zryczałtowanej cenie oraz kalkulować ceny imprezy turystycznej.

Technik organizacji turystyki przygotowuje i oprowadza grupy turystyczne jako pilot wycieczek i przewodnik. Może też założyć i prowadzić własną firmę usługową.

Technik organizacji turystyki może być zatrudniony w biurach podróży, zakładach hotelarskich, agencjach i ośrodkach informacji turystycznej, punktach Informacji Turystycznej, własnym biurze podróży, organach administracji samorządowej zajmujących się organizacją i promocją turystyki, ośrodkach wypoczynkowych, parkach i centrach rozrywki, działach socjalnych w zakładach pracy, liniach lotniczych, zajmujących się organizacją lotów czarterowych na zamówienia biur podróży.