Poznań
Technikum
Technikum Ekonomiczno -Handlowe - T1S - technik spedytor
Nazwa oddziału

 T1S - technik spedytor

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • geografia
  • informatyka

Przedmioty rozszerzone

język obcy nowożytny

Zawody

 Technik spedytor

Opis

TECHNIK SPEDYTOR – spedycja międzynarodowa

Na tym kierunku nauczysz się jak organizować przewóz poprzez dokonywanie doboru odpowiednich środków transportu do realizacji zadań spedycyjnych, posługiwanie się nowoczesnymi sposobami nadawania, przesyłania i odbioru towarów i przesyłek z wykorzystaniem programów komputerowych. Poznasz  także zasady sporządzania stosownych dokumentów spedycyjnych (np. listy przewozowe) i prowadzenia rachunków i rozliczeń z klientami krajowymi i zagranicznymi.

Nauczysz się stosować w praktyce zasady realizacji transportu w gospodarce, charakteryzować właściwości podstawowych surowców, materiałów i ładunków, określać zadania transportowo-spedycyjnych, prowadzić negocjacje z klientami.

Podstawowym celem kształcenia w zawodzie technik spedytor jest przygotowanie absolwenta do organizacji transportu w poszczególnych jego gałęziach w zakresie towarów przewożonych na terenie kraju oraz towarów eksportowanych lub importowanych.