Poznań
Technikum
Technikum Ekonomiczno -Handlowe - T1R - technik reklamy
Nazwa oddziału

 T1R - technik reklamy

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • geografia
  • informatyka

Przedmioty rozszerzone

język obcy nowożytny

Zawody

 Technik reklamy

Opis

TECHNIK REKLAMY

Kształcąc się w zawodzie technik reklamy nauczysz się szybko, sprawnie, grzecznie, zgodnie z obowiązującymi standardami realizować zamówienia klienta, komunikuje się z klientem, udzielać informacji na temat proponowanych rozwiązań reklamowych, doradzać w podejmowaniu decyzji związanych z wyborem reklamy. Poznasz zasady przygotowania i poprowadzenia kampanii reklamowej oraz kalkulowania jej kosztów.

Technik reklamy pracuje zarówno w biurze, jak i poza nim. Spotkania z klientami zajmują dużo czasu i nie zawsze muszą odbywać się w biurze. Niejednokrotnie
w trakcie pracy trzeba odbyć nawet daleką podróż, jeśli wymaga tego interes klienta. Praca w plenerze lub studio ma z kolei miejsce w przypadku realizacji reklamówek telewizyjnych lub radiowych oraz złożonych sesji zdjęciowych. Jedynie pracownicy działu kreacji i mediów spędzają większość czasu w biurach.

Osoba wykonująca ten zawód współpracuje z wieloma specjalistami z różnych dziedzin i zawodów Najczęstszymi współpracownikami są: plastycy, reżyserzy, muzycy, badacze rynku, autorzy tekstów reklamowych.

Pracując w agencji, technik reklamy może być zatrudniony jako:

§  kierownik zlecenia (account executive) – osoba odpowiedzialna za całościowy przebieg kampanii lub promocj;

§  pracownik działu kreacji (copywriter) – pracownik tworzący hasła i slogany reklamowe, teksty i scenariusze reklam, projekty graficzne plakatów i folderów itp.;

§  pracownik działu mediów (media planner) – osoba wybierająca najlepsze, jej zdaniem, środki przekazu do przenoszenia treści reklamy.

Technik organizacji reklamy może być zatrudniony w pełnoprofilowych
i specjalistycznych agencjach reklamowych, działach marketingu i reklamy przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych, biurach ogłoszeń i działach promocji, środków masowego przekazu, agencjach scenariuszowych, agencjach d/s kontaktów z prasą i kształtowania opinii publicznej, studiach graficznych, studiów produkcyjnych.