Poznań
Technikum
Technikum Ekonomiczno -Handlowe - T1P - technik eksploatacji portów i terminali
Nazwa oddziału

 T1P - technik eksploatacji portów i terminali

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • geografia
  • informatyka

Przedmioty rozszerzone

język obcy nowożytny

Zawody

 Technik eksploatacji portów i terminali

Opis

TECHNIK EKSPLOATACJI PORTÓW I TERMINALI – klasa celna

Kształcąc się w zawodzie technik eksploatacji portów i terminali nauczysz się jak organizować czynności magazynowe ładunków zwykłych i ponadgabarytowych, niebezpiecznych i żywych zwierząt na terenie portów i terminali. Nauczysz się obsługi wszystkich ładunków w tym kontenerowych oraz środków transportu w portach i terminalach, dobierania środków transportu i urządzeń przeładunkowych do obsługi portów i terminali, oraz obsługi zintegrowanych systemów informatycznych stosowanych w organizacji pracy portów i terminali.

Technik eksploatacji portów i terminali bierze również udział w odprawie celnej osób m. in. w portach lotniczych czy morskich.

Technik eksploatacji portów i terminali może być zatrudniony w terminalach lotniczych, samochodowych i kolejowych, firmach transportowo-spedycyjnych, agencjach obsługujących porty rzeczne, morskie i lotnicze.

Znajdzie pracę również na stanowisku tzw. agenta check-in (obsługa pasażerów przygotowująca do odprawy celnej) oraz na stanowisku koordynatora ds. obsługi pasażerów

Jest to klasa mundurowa oparta o współpracę z Urzędem Celnym.