Poznań
Technikum
Technikum Ekonomiczno -Handlowe - T1O - technik lotniskowych służb operacyjnych
Nazwa oddziału

 T1O - technik lotniskowych służb operacyjnych

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • geografia
  • informatyka

Przedmioty rozszerzone

język obcy nowożytny

Zawody

 Technik lotniskowych służb operacyjnych

Opis

TECHNIK LOTNISKOWYCH SŁUŻB OPERACYJNYCH

Jeśli interesujesz się lotnictwem, pracą w  porcie lotniczym to ten kierunek jest dla Ciebie.

Nauczysz się wszystkich procedur związanych z obsługą naziemną portu, poznasz budowę samolotu, dowiesz się jak funkcjonuje lotnisko, będziesz odpowiedzialny za sprawdzanie, kontrolowanie i utrzymanie bezpieczeństwa na lotnisku. Praca na lotnisku wymaga dużej odpowiedzialności, ale daje jeszcze większą satysfakcję
i prestiż.

W trakcie kształcenia w zawodzie nauczysz się m. in. monitorować stan infrastruktury portu lotniczego, prowadzić działania zapewniające bezpieczeństwo portu lotniczego, współpracować ze służbami naziemnej obsługi portu oraz ze służbami żeglugi powietrznej, stosować prawo lotnicze w określonych sytuacjach, sporządzać dokumentację lotniczą.

Poznasz też budowę samolotu.

Jako absolwent tego kierunku możesz znaleźć pracę, jak sama nazwa mówi, we wszelkich portach lotniczych w Polsce i na świecie.

Jest to klasa mundurowa.