Poznań
Technikum
Technikum Samochodowe - 1 dt5/HONDA/VOLVO TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
Nazwa oddziału

 1 dt5/HONDA/VOLVO TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny
  • informatyka

Przedmioty rozszerzone

geografia

Zawody

 Technik pojazdów samochodowych

Opis

Uczniowie kształcą się w zawodzie TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Klasa pod patronatem marek HONDA I VOLVO

Warunkiem przyjęcia do szkoły jest Orzeczenie Lekarza Medycyny Pracy o braku przeciwskazań do nauki zawodu oraz o barku przeciwskazań do odbycia kursu na prawo jazdy kategorii B 

Miejsce odbywania zajęć praktycznych (oprócz warsztatów szkolnych) :

  • "Karlik" Poznań 
  • "Karlik" Poznań-Baranowo 
  • "Karlik" Poznań Franowo