Poznań
Technikum
Technikum Ekonomiczno -Handlowe - T1H - technik hotelarstwa
Nazwa oddziału

 T1H - technik hotelarstwa

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • geografia
  • informatyka

Przedmioty rozszerzone

język obcy nowożytny

Zawody

 Technik hotelarstwa

Opis

TECHNIK HOTELARSTWA

Jeśli interesuje cię praca w różnych krajach świata to zawód dla Ciebie.

Nauczysz się planować, oferować, koordynować oraz wykonywać usługi hotelarskie, ustalać zestaw oferowanych usług hotelarskich.

Osoba pracująca w tym zawodzie komunikuje się z konsumentem, udziela informacji na temat oferowanych usług, doradza w podejmowaniu decyzji związanych z wyborem oferty. Szybko, sprawnie, grzecznie, zgodnie z obowiązującymi standardami obsługuje gości w hotelach (recepcja, gastronomia, usługi komplementarne). Organizuje i obsługuje kongresy, konferencje, zjazdy oraz imprezy okolicznościowe. Organizuje usługi turystyczne, rekreacyjne i kulturalne. Planuje wyposażenie wnętrz różnych obiektów bazy noclegowej. Prowadzi korespondencję i obsługuje sprzęt biurowy.

Jako absolwent tego kierunku możesz znaleźć pracę w hotelach, pensjonatach, ośrodkach wypoczynkowych, uzdrowiskach, zajazdach, motelach i innych miejscach świadczących usługi noclegowe.