Poznań
Technikum
Technikum Ekonomiczno -Handlowe - T1C - technik ekonomista
Nazwa oddziału

 T1C - technik ekonomista

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • geografia
  • informatyka

Przedmioty rozszerzone

język obcy nowożytny

Zawody

 Technik ekonomista

Opis

TECHNIK EKONOMISTA

Wybierając naukę w zawodzie technika ekonomisty poznasz podstawowe zasady
i mechanizmy funkcjonowania całej gospodarki oraz działających w niej przedsiębiorstw, nauczysz się prowadzenia księgowości metodą tradycyjną
i komputerową, a także zdobędziesz wiadomości i umiejętności związane
z organizacją i techniką pracy biurowej. Zdobyty zakres wiadomości i umiejętności praktycznych spowoduje, że będziesz prezentował na rynku pracy postawę przedsiębiorczą, elastyczną i nie będziesz obawiał się nowych wyzwań.
Zakres kształcenia zawodowego umożliwi Ci twórcze rozwiązywanie problemów ogólnoekonomicznych, ogólnoprawnych i komunikacyjnych z jednej strony przy dobrej znajomości problemów finansowo-księgowych, analiz ekonomicznych oraz stosowania technologii komputerowej z drugiej. Powoduje to Twoją konkurencyjność na rynku pracy, gdyż elastycznie dostosujesz się do nowych wyzwań poprzez specjalizację. Umożliwia także naukę języków obcych, w tym jednego języka obcego zawodowego. Języki obce do wyboru - jeden stanowi kontynuację języka obcego nauczanego w szkole podstawowej.

Technik ekonomista może być zatrudniony na wszystkich stanowiskach pracy
w obszarze prac ekonomiczno-biurowych, a przede wszystkim na takich stanowiskach, na których wymagana jest wiedza i umiejętności z zakresu: finansów, rachunkowości, organizowania procesów związanych ze sprzedażą wyrobów, towarów i usług.