Poznań
Liceum ogólnokształcące
XXXI Liceum Ogólnokształcące - L1B - klasa policyjna
Nazwa oddziału

 L1B - klasa policyjna

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • geografia
  • informatyka

Przedmioty rozszerzone

język polski lub język obcy nowożytny lub geografia

Opis

KLASA POLICYJNA – porządku publicznego

W tej klasie został wprowadzony nowy przedmiot o nazwie "Bezpieczeństwo publiczne" i modyfikacja zajęć wychowania fizycznego, w ramach którego poznasz podstawy samoobrony, będziesz doskonalić pływanie i przygotowywać się do testów obowiązujących przy rekrutacji do służby w Policji.

Podczas nauki zapoznasz się z podstawowymi wiadomościami z zakresu kryminalistyki, porządku publicznego, musztry, elementów prawa czy Ustawą o Policji. Uatrakcyjnieniem zajęć edukacyjnych, a także przybliżeniem zawodu będą zajęcia warsztatowe dotyczące pracy w policji i wojsku prowadzone przy współpracy
z Komendą Wojewódzką Policji w Poznaniu oraz innymi instytucjami wspierającymi. Głównym zadaniem tego innowacyjnego programu jest przybliżenie pracy w Policji, budowa społeczeństwa obywatelskiego, promowanie bezpiecznych postaw
i zachowań oraz potrzeba zdobycia profesjonalnie wykształconych kandydatów do pracy w służbach porządkowych.

W klasie obowiązują mundury.