Poznań
Liceum ogólnokształcące
XXXI Liceum Ogólnokształcące - L1A - klasa strażacka
Nazwa oddziału

 L1A - klasa strażacka

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • geografia
  • informatyka

Przedmioty rozszerzone

język polski lub język obcy nowożytny lub chemia

Opis

KLASA STRAŻACKA – zarządzanie bezpieczeństwem kryzysowym

W tej klasie wprowadzony został nowy przedmiot o nazwie "Bezpieczeństwo kryzysowo-ratownicze" i modyfikacja zajęć wychowania fizycznego o pływanie i nowy blok tematyczny - sprawność specjalna, który przygotuje Cię do testów obowiązujących m. in. podczas rekrutacji do służby w Państwowej Straży Pożarnej.

Zajęcia z Bezpieczeństwa kryzysowo-ratowniczego pozwolą Ci poznać zasady działania państwa w sytuacjach specyficznych, mogących stwarzać zagrożenia dla zdrowia i życia wielu ludzi. Uatrakcyjnieniem zajęć edukacyjnych, a także przybliżeniem zawodu będą zajęcia warsztatowe dotyczące ratownictwa i pożarnictwa w oparciu o bazę w szczególności Ochotniczej Straży Pożarnej oraz Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Miasta Poznania.

Celem innowacji jest pomoc młodzieży w wyborze dalszej drogi edukacji poprzez nabycie niezbędnych umiejętności dla wyboru zawodu związanego z zarządzaniem kryzysowym, ochroną ludności, z uwzględnieniem zawodów pożarniczych i ratowniczych W ramach tych kierunków odbywają się dwa obozy szkoleniowe.

W klasie obowiązują mundury.