Poznań
Technikum
Technikum Samochodowe - 1 at5/TOYOTA TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
Nazwa oddziału

 1 at5/TOYOTA TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny
  • informatyka

Przedmioty rozszerzone

język angielski

Zawody

 Technik pojazdów samochodowych

Opis

Uczniowie kształcą się w zawodzie TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH.

Klasa pod patronatem marki TOYOTA.

JĘZYKI OBCE OBOWIĄZKOWE : JĘZYK ANGIELSKI- rozszerzony, JĘZYK NIEMIECKI

Warunkiem przyjęcia do szkoły jest Orzeczenie Lekarza Medycyny Pracy o braku przeciwskazań do nauki zawodu oraz o barku przeciwskazań do odbycia kursu na prawo jazdy kategorii B.

Miejsce odbywania zajęć praktycznych (oprócz warsztatów szkolnych) :

  • Toyota"POZNAŃ CENTRUM" 
  • "BOŃKOWSCY AUTO" Sp. z o.o. 
  • ASD TOYOTA "UKLEJA"