Poznań
Liceum ogólnokształcące
III Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Kantego - 1f - AVICENNA – akademicka
Nazwa oddziału

 1f - AVICENNA – akademicka

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny
  • biologia

Przedmioty rozszerzone

biologia lub chemia

Opis

Klasa AKADEMICKA, w której realizowane będą ZAJĘCIA DODATKOWE z BIOLOGII, CHEMII przez pracowników naukowych dzięki porozumieniu szkoły w sprawie prowadzenia LICEUM AKADEMICKIEGO z UAM w Poznaniu (Wydział Biologii), UNIWERSYTEM MEDYCZNYM, UNIWERSYTETEM PRZYRODNICZYM w Poznaniu oraz WYDZIAŁEM TECHNOLOGII CHEMICZNEJ PP.

Uczniowie będą brali udział w wykładach otwartych i projektach, przygotowywanych przez UNIWERSYTET MEDYCZNY w Poznaniu, Wydział Biologii UAM oraz skorzystają  z ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH, organizowanych na terenie UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO oraz Wydziału Technologii Chemicznej PP.  Ponadto będą uczestniczyć w wycieczkach edukacyjnych do instytutów badawczych. Mają możliwość udziału w konkursach i olimpiadach przedmiotowych z zakresu biologii i chemii (m.in.  Olimpiada Biologiczna, Olimpiada Chemiczna oraz ogólnopolskie konkursy biologiczne i chemiczne org. przez państwowe uczelnie wyższe).
Absolwenci klasy będą z powodzeniem kontynuować naukę na uniwersyteckich KIERUNKACH MEDYCZNYCH i  PRZYRODNICZYCH oraz na kierunkach proponowanych przez uczelnie politechniczne takich jak: TECHNOLOGIA CHEMICZNA, TECHNOLOGIE OCHRONY ŚRODOWISKA, INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA,  INŻYNIERIA ŚRODOWISKA, INŻYNIERIA CHEMICZNA.