Poznań
Liceum ogólnokształcące
III Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Kantego - 1d - DA VINCI - akademicka
Nazwa oddziału

 1d - DA VINCI - akademicka

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny
  • historia

Przedmioty rozszerzone

język polski

historia

język angielski

Opis

Klasa AKADEMICKA, w której realizowane będą ZAJĘCIA DODATKOWE Z NAUK SPOŁECZNYCH i POLITYCZNYCH, JĘZYKA POLSKIEGO, HISTORII, JĘZYKA ANGIELSKIEGO przez pracowników naukowych dzięki porozumieniu szkoły w sprawie prowadzenia LICEUM AKADEMICKIEGO z UAM w Poznaniu (Wydział Prawa i Administracji, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, Wydział Historyczny, Wydział Anglistyki, Wydział Neofilologii).

Uczniowie podejmują liczne inicjatywy zgodnie z „Regulaminem klas akademickich”, organizując m.in. sesje popularnonaukowe, uczestnicząc w warsztatach przedmiotowych, realizując PROJEKTY EDUKACYJNE z zakresu nauk społecznych, politycznych i humanistycznych. Absolwenci klasy podejmują różnorodne kierunki studiów (m.in. PRAWO, POLITOLOGIA, DZIENNIKARSTWO, NAUKI SPOŁECZNE, HISTORIA, KOGNITYWISTYKA, ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI, KULTOROZNAWSTWO, MEDIOZNAWSTWO, FILMOZNAWSTWO) ze względu na wysokie kompetencje z przedmiotów profilowych oraz kompetencje społeczne.

Klasa realizuje przedmioty uzupełniające, wyposażające uczniów w wiedzę o charakterze interdyscyplinarnym, takie jak ANALIZA I INTERPRETACJA TEKSTÓW KULTURY ORAZ EDUKACJA MEDIALNA I FILMOWA