Poznań
Liceum ogólnokształcące
III Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Kantego - 1c – LINUX - akademicka
Nazwa oddziału

 1c – LINUX - akademicka

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny
  • fizyka

Przedmioty rozszerzone

matematyka

fizyka

informatyka

Opis

Klasa AKADEMICKA, w której realizowane będą ZAJĘCIA DODATKOWE z INFORMATYKI, MATEMATYKI i FIZYKI  przez pracowników naukowych dzięki porozumieniu szkoły w sprawie prowadzenia LICEUM AKADEMICKIEGO z  POLITECHNIKĄ POZNAŃSKĄ (Wydziały: Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki, Inżynierii Materiałowej i Fizyki Technicznej, Inżynierii Lądowej i Transportu) oraz Wydziałami UAM w Poznaniu: Matematyki i Informatyki, Fizyki.

Uczniowie rozwijają swoje zainteresowania w zakresie przedmiotów ścisłych oraz podejmują liczne inicjatywy zgodnie z „Regulaminem klas akademickich". Są  przygotowani przez nauczycieli do kontynuowania edukacji na studiach politechnicznych. Absolwenci klasy mogą z powodzeniem planować również dalszy rozwój  na studiach uniwersyteckich (kierunki ścisłe).

Uczniowie mają możliwość udziału w konkursach, olimpiadach oraz projektach edukacyjnych -  informatycznych, matematycznych i fizycznych (m.in. Olimpiada Informatyczna, Olimpiada Matematyczna, Olimpiada Fizyczna, Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości; Supermatematyk, projekty edukacyjne organizowane przy współudziale Politechniki Poznańskiej i UAM w Poznaniu).