Poznań
Liceum ogólnokształcące
III Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Kantego - 1b - VESPUCCI - akademicka
Nazwa oddziału

 1b - VESPUCCI - akademicka

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny
  • geografia

Przedmioty rozszerzone

matematyka

geografia

Opis

Klasa AKADEMICKA, w której realizowane będą ZAJĘCIA DODATKOWE z GEOGRAFII  przez pracowników naukowych dzięki porozumieniu szkoły w sprawie prowadzenia LICEUM AKADEMICKIEGO z UAM w Poznaniu (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych).

Klasa EKONOMICZNO-GEOGRAFICZNA rozwijająca zainteresowania uczniów z zakresu ekonomii, procesów gospodarczych, społecznych, nauk geograficznych. Przygotowuje przyszłych studentów kierunków ekonomicznych (m.in. zarządzania), geograficznych (m.in. geomatyki, geoanalizy, zarządzania środowiskiem), turystyki i rekreacji.

Uczniowie podejmują  inicjatywy zgodnie z „Regulaminem klas akademickich",  uczestniczą w warsztatach i projektach dodatkowych z zakresu przedsiębiorczości oraz w licznych konkursach i olimpiadach (m.in. w Olimpiadzie Geograficznej, w Olimpiadzie Przedsiębiorczości, w Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej, w Olimpiadzie Wiedzy o Podatkach), organizowanych przy współudziale Uniwersytetu Ekonomicznego i UAM w Poznaniu.