Poznań
Technikum
Technikum Komunikacji - F2 technik elektroenergetyk transportu szynowego
Nazwa oddziału

 F2 technik elektroenergetyk transportu szynowego

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny
  • fizyka

Przedmioty rozszerzone

fizyka lub matematyka

Zawody

 Technik elektroenergetyk transportu szynowego

Opis

ODDZIAŁ F2
TECHNIK ELEKTROENERGETYK TRANSPORTU SZYNOWEGO
 

Języki obce

Obowiązkowy język obcy: Język angielski – kontynuowany po szkole podstawowej
w grupach międzyoddziałowych w zależności od stopnia zaawansowania

Drugi język obcy: Język niemiecki (kontynuacja)

Przedmioty rozszerzone

matematyka, fizyka

Zdobywane kwalifikacje

TKO.05. Montaż i eksploatacja sieci zasilających i trakcji elektrycznej
TKO.06. Montaż i eksploatacja środków transportu szynowego
Maszynista pojazdu trakcyjnego – po zdobyciu licencji zewnętrznej  


Informacje o zawodzie

Celem pracy technika elektroenergetyka transportu szynowego jest organizacja pracy przy przeglądach i naprawach taboru kolejowego, maszyn i urządzeń na nim zainstalowanych oraz urządzeń zasilania trakcji elektrycznej (sieci i podstacji trakcyjnych) w celu zapewnienia bezawaryjnej pracy tych urządzeń oraz bezpieczeństwa ruchu pociągów. Organizuje on stanowiska pracy do wykonywania przeglądów i napraw taboru kolejowego oraz urządzeń zasilania trakcji elektrycznej. Diagnozuje uszkodzenia maszyn i aparatów taboru kolejowego oraz urządzeń zasilania, podejmuje decyzje o zakresie napraw. Wykonuje naprawy maszyn, aparatów, urządzeń zainstalowanych w taborze oraz sieciach zasilających, trakcyjnych i urządzeń na podstacjach trakcyjnych.

 

Cele kształcenia

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik elektroenergetyk transportu szyno?wego powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

montowania i eksploatacji sieci zasilających, doprowadzających energię do urządzeń trakcyjnych,
montowania i eksploatacji sieci trakcyjnej oraz urządzeń zasilania elektrotrakcyjnego,

wykonywania obsługi, diagnostyki i przeglądów środków transportu szynowego,

wykonywania napraw środków transportu szynowego,
prowadzenia dokumentacji eksploatacyjnej i technicznej sieci trakcyjnych i zasilających oraz urządzeń zasilania elektrotrakcyjnego i środków transportu szynowego.