Poznań
Technikum
Technikum Komunikacji - E technik automatyk
Nazwa oddziału

 E technik automatyk

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny
  • informatyka

Przedmioty rozszerzone

matematyka lub informatyka

Zawody

 Technik automatyk

Opis

ODDZIAŁ E

TECHNIK AUTOMATYK 

Języki obce

Obowiązkowy język obcy: Język angielski – kontynuowany po szkole podstawowej w grupach międzyoddziałowych w zależności od stopnia zaawansowania 

Drugi język obcy: Język niemiecki (kontynuacja)

Przedmioty rozszerzone

matematyka, informatyka


Zdobywane kwalifikacje

ELM.01. Montaż i uruchamianie urządzeń automatyki przemysłowej

ELM.04. Eksploatacja układów automatyki przemysłowej

 

Informacje o zawodzie
Technik automatyk to osoba, od której wymagana jest stała aktualizacja wiedzy z zakresu nowinek technologicznych, programowania, gdyż branża wciąż się rozwija i nie można poprzestawać na wiedzy bieżącej. Po ukończeniu szkoły, bądź studiów można zostać głównym automatykiem, projektantem automatyki domowej, głównym technologiem w danym zakładzie, automatykiem programistą PLC, głównym kierownikiem utrzymania ruchu a nawet kierownikiem zakładu.

Cele kształcenia:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik automatyk powinien być przygotowany
do wykonywania następujących zadań zawodowych:

montażu urządzeń i instalacji automatyki;

uruchamiania urządzeń i instalacji automatyki;
obsługi urządzeń i instalacji automatyki;
przeglądów technicznych i konserwacji urządzeń i instalacji automatyki;
diagnostyki i remontu urządzeń i instalacji automatyki.