Poznań
Technikum
Technikum Komunikacji - D1 technik programista (oddział dwujęzyczny)
Nazwa oddziału

 D1 technik programista (oddział dwujęzyczny)

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny
  • informatyka

Przedmioty rozszerzone

matematyka lub informatyka

Zawody

 Technik programista

Dodatkowe wymagania

 Test kompetencji z języka angielskiego

Opis

ODDZIAŁ D1

KLASA DWUJĘZYCZNA W PROFILU TECHNIK PROGRAMISTA

Zalety uczenia się w systemie dwujęzycznym: zwiększony wymiar zajęć z języka angielskiego bez dodatkowych kosztów
wzbogacenie słownictwa specjalistycznego w obszarze IT
nauka praktycznego stosowania języka angielskiego w codziennych sytuacjach
uzyskanie swobody i płynności wypowiedzi w języku angielskim

udział w nowoczesnym modelu edukacji


Perspektywy

wyjazdy zagraniczne w ramach projektów edukacyjnych
możliwość studiowania na uczelniach europejskich
zyskanie atrakcyjnej pracy w kraju lub za granicą

Zakres wymagań z języka angielskiego do klasy dwujęzycznej
W procesie rekrutacji do klasy dwujęzycznej TK kandydat przystępuje do testu kompetencji językowych. Zagadnienia leksykalno-gramatyczne na poziomie B2 wg Europejskiego System Opisu Kształcenia Językowego (CEFR)

 

Języki obce

Obowiązkowy język obcy: Język angielski – kontynuowany po szkole podstawowej

w grupach międzyoddziałowych w zależności od stopnia zaawansowania

Drugi język obcy: Język niemiecki (kontynuacja)

Przedmioty rozszerzone:
matematyka, informatyka

 

Zdobywane kwalifikacje
INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

INF.04. Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji

 

Informacje o zawodzie 

Technik Programista to informatyk, którego specjalizacja jest ukierunkowana na wiodącą dziś dziedzinę informatyki – programowanie. Uczniowie zdobędą wiedzę na temat różnych języków programowania, co umożliwi im tworzenie gier komputerowych, programowanie robotów, programowanie baz danych, tworzenia oprogramowania maszyn i urządzeń przemysłowych oraz wykształceniu umiejętności algorytmicznego i logicznego myślenia. Uczniowie zaznajomią się z podstawami informatyki, projektowania stron internetowych, podstaw projektowania grafiki komputerowej, projektowania i administrowania bazami danych, programowania aplikacji internetowych, projektowania oprogramowania, programowania obiektowego, tworzenia aplikacji mobilnych i desktopowych.


Cele kształcenia
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik programista powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: · tworzenia i administracji stronami WWW;  tworzenia, administracji i użytkowania relacyjnych baz danych; · programowania aplikacji internetowych; · tworzenia i administracji systemami zarządzania treścią; · projektowania, programowania i testowania zaawansowanych aplikacji webowych; projektowania, programowania i testowania aplikacji desktopowych; · projektowania, programowania i testowania aplikacji mobilnych.