Poznań
Technikum
Technikum Komunikacji - C1 technik programista
Nazwa oddziału

 C1 technik programista

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny
  • informatyka

Przedmioty rozszerzone

matematyka lub informatyka

Zawody

 Technik programista

Opis

ODDZIAŁ C1
TECHNIK PROGRAMISTA

Języki obce 

Obowiązkowy język obcy: Język angielski – kontynuowany po szkole podstawowej
w grupach międzyoddziałowych w zależności od stopnia zaawansowania
 

Drugi język obcy: Język niemiecki (kontynuacja)

Przedmioty rozszerzone
matematyka, informatyka

Zdobywane kwalifikacje

 INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

 INF.04. Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji

 

Informacje o zawodzie

Technik Programista to informatyk, którego specjalizacja jest ukierunkowana na wiodącą dziś dziedzinę informatyki – programowanie. Uczniowie zdobędą wiedzę na temat różnych języków programowania, co umożliwi im tworzenie gier komputerowych, programowanie robotów, programowanie baz danych, tworzenia oprogramowania maszyn i urządzeń przemysłowych oraz wykształceniu umiejętności algorytmicznego i logicznego myślenia. Uczniowie zaznajomią się z podstawami informatyki, projektowania stron internetowych, podstaw projektowania grafiki komputerowej, projektowania i administrowania bazami danych, programowania aplikacji internetowych, projektowania oprogramowania, programowania obiektowego, tworzenia aplikacji mobilnych i desktopowych.

 

Cele kształcenia
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik programista powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: · tworzenia i administracji stronami WWW; · tworzenia, administracji i użytkowania relacyjnych baz danych; · programowania aplikacji internetowych; · tworzenia i administracji systemami zarządzania treścią; · projektowania, programowania i testowania zaawansowanych aplikacji webowych; · projektowania, programowania i testowania aplikacji desktopowych; · projektowania, programowania i testowania aplikacji mobilnych.