Poznań
Technikum
Technikum Komunikacji - B2 technik informatyk (oddział dwujęzyczny)
Nazwa oddziału

 B2 technik informatyk (oddział dwujęzyczny)

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny
  • informatyka

Przedmioty rozszerzone

matematyka lub informatyka

Zawody

 Technik informatyk

Dodatkowe wymagania

 Test kompetencji z języka angielskiego

Opis

ODDZIAŁ B2

KLASA DWUJĘZYCZNA W PROFILU TECHNIK INFORMATYK


Zalety uczenia się w systemie dwujęzycznym:


zwiększony wymiar zajęć z języka angielskiego bez dodatkowych kosztów

wzbogacenie słownictwa specjalistycznego w obszarze IT

nauka praktycznego stosowania języka angielskiego w codziennych sytuacjach

uzyskanie swobody i płynności wypowiedzi w języku angielskim

udział w nowoczesnym modelu edukacji


Perspektywy


wyjazdy zagraniczne w ramach projektów edukacyjnych

możliwość studiowania na uczelniach europejskich

zyskanie atrakcyjnej pracy w kraju lub za granicą

 

Zakres wymagań z języka angielskiego do klasy dwujęzycznej

W procesie rekrutacji do klasy dwujęzycznej TK kandydat przystępuje do testu kompetencji językowych. Zagadnienia leksykalno-gramatyczne na poziomie B2 wg Europejskiego System Opisu Kształcenia Językowego (CEFR)
Języki obce

Obowiązkowy język obcy: Język angielski – kontynuowany po szkole podstawowej

w grupach międzyoddziałowych w zależności od stopnia zaawansowania

Drugi język obcy: Język hiszpański (podstawa)

Przedmioty rozszerzone
matematyka, informatyka

Zdobywane kwalifikacje
INF.02.
Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowycH

INF.03.
Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

 

Informacje o zawodzie

Uczniowie zdobędą wiedzę zarówno z zakresu zaawansowanej konfiguracji, konserwacji i utrzymania systemów operacyjnych dostępnych obecnie na rynku, jak i umiejętności obsługi aplikacji biurowych w rozszerzonym zakresie, obsługi aplikacji wspomagających zarządzanie oraz samodzielnego tworzenia bardziej i mniej skomplikowanych aplikacji i systemów informatycznych, a także nabędą umiejętność projektowania baz danych, zabezpieczania przechowywanych w nich danych oraz efektywnego przeszukiwania zasobów gromadzonych tak w typowych bazach danych, jak i autorskich systemach, korzystając zarówno z narzędzi dostarczanych wraz z bazą jak i tworząc własne. Uczniowie będą mieli okazję zaznajomić się z podstawami programowania aplikacji desktopowych, internetowych oraz mobilnych. Ponadto poznają techniczną funkcjonalność sprzętu komputerowego oraz osprzętu teleinformatycznego służącego do łączenia komputerów w sieci. Zdobędą umiejętność diagnozowania typowych usterek i radzenia sobie z prostymi naprawami. Poznają zasady działania podzespołów komputerowych, dzięki czemu efektywnie wykorzystają sprzęt z jakim spotkają się w przyszłości. Absolwenci będą mogli zaprojektować sieć i chronić dane w niej przechowywane przed dostępem z zewnątrz oraz przed ich wypływem. Poznają obsługę sieciowych systemów operacyjnych na poziomie podstaw administratorskich.

Cele kształcenia 

Celem pracy technika informatyka będzie możliwość podejmowania pracy we wszystkich firmach, w których znajduje się sprzęt komputerowy. Mając przygotowanie teoretyczne i praktyczne będą bez wątpienia poszukiwani i cenieni na rynku pracy. Będą mogli wykonywać zadania instalacyjne, obsługiwać systemy aplikacyjne, wspomagać w sytuacjach problemowych i awaryjnych użytkowników aplikacji biurowych i systemów informatycznych.