Poznań
Liceum ogólnokształcące
XX Liceum Ogólnokształcące - 1F - sportowa z piłką nożną
Nazwa oddziału

 1F - sportowa z piłką nożną

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • biologia
  • geografia

Przedmioty rozszerzone

biologia

geografia

Dodatkowe wymagania

 test sprawności fizycznej

Opis

Klasa sportowa z piłką nożną. Bazę naukową tej klasy stanowi patronat Akademii Wychowania Fizycznego i Uniwersytetu Przyrodniczego oraz współpraca z klubami sportowymi (ENEA AZS Poznań, OTPS Winogrady). W ramach autorskiego programu nauczania odbywać się będą zajęcia warsztatowe z dietetyki i promocji zdrowia.

W wymiarze rozszerzonym realizowana będzie biologia i geografia, a w ramach zajęć sportowych piłka nożna.

Nauka języków obcych odbywa się w grupach międzyoddziałowych według poziomów zaawansowania. 
Pierwszym językiem obcym jest język angielski, drugi język wybiera uczeń spośród następujących: język niemiecki, hiszpański, francuski, rosyjski.

Kandydatów obowiązuje udział w teście sprawności fizycznej, na który należy się zgłosić w dniu 7 czerwca 2022 r. o godz. 15.00 lub 14 czerwca 2022 r. o godz. 15.00 

Test sprawnościowy dla kandydatów w ramach drugiego naboru odbędzie się w dniu 9 sierpnia 2022 r. o godz. 10.00