Poznań
Liceum ogólnokształcące
XX Liceum Ogólnokształcące - 1E - językowa z rozszerzonym językiem hiszpańskim i angielskim
Nazwa oddziału

 1E - językowa z rozszerzonym językiem hiszpańskim i angielskim

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny
  • geografia

Przedmioty rozszerzone

język obcy nowożytny

drugi język obcy nowożytny

Opis

Klasa oparta na współpracy z Instytutem Filologii Romańskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz z Ambasadą Hiszpanii w Polsce.
W programie klasy przewidziane są warsztaty kulturowo - podróżnicze, podczas których uczniowie będą zgłębiać wiedzę dotyczącą kultury i wariantów językowych 21 państw hiszpańskojęzycznych.
W ramach zajęć profilowych młodzież będzie uczestniczyć w wykładach, prelekcjach i warsztatach, dzięki którym zgłębi wiedzę o literaturze, geografii i historii danego obszaru językowego. Pozwoli to również na doskonalenie umiejętności językowych.
Dzięki realizowanym w szkole programom Erasmus+ uczniowie wezmą udział w wyjazdach językowych do Hiszpanii oraz innych państw europejskich.
Ukończenie tej klasy pozwoli jej absolwentom na swobodne porozumiewanie się w dwóch językach obcych. Może to być podstawą podjęcia studiów na kierunkach filologicznych i innych realizowanych w języku angielskim lub hiszpańskim.

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym to język hiszpański i język angielski.

Nauczanie języków obcych odbywa się w grupach według poziomów zaawansowania.