Poznań
Technikum
Technikum Elektroniczno-Mechaniczne - 1L technik robotyk
Nazwa oddziału

 1L technik robotyk

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • informatyka
  • język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

matematyka

informatyka

Zawody

 Technik robotyk

Opis

TECHNIK robotyk – NAJLEPIEJ WYPOSAŻONA SZKOŁA W ZAWODZIE W POZNANIU ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH. 


Technik robotyk - jest zawodem interdyscyplinarnym łączącym zagadnienia z zakresu mechaniki, elektrotechniki, elektroniki oraz informatyki - jako dziedziny wiedzy o programowaniu. Zawód polega na obsłudze i programowaniu robotów przemysłowych, sterowaniu ruchem tych robotów oraz planowaniu zadań w ramach robotyzacji procesów produkcyjnych.


języki obce: język angielski - kontynuacja, język niemiecki - podstawowy


W trakcie nauki uczeń zdaje dwa egzaminy kwalifikacyjne w naszym ośrodku egzaminacyjnym:

ELM.07. Montaż, uruchamianie i obsługa systemów robotyki.

ELM.08. Eksploatacja i programowanie systemów robotyki.


Zakłady współpracujące z CKZiU m.in.:
Mars Polska sp. z o.o., Polychem Systems sp. z o.o., STEELPRESS sp. z o.o., FHU Rexel s.c., Stadler Środa Sp. z o.o., DREW-ZET Spółka z o.o., FPH-Wia-Les,

LUVENA S.A., Remompap, H.Cegielski Poznań S.A., H.Cegielski Fabryka Pojazdów Szynowych Sp. z o.o.