Poznań
Technikum
Technikum Elektroniczno-Mechaniczne - 1I technik awionik
Nazwa oddziału

 1I technik awionik

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • informatyka
  • język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

matematyka

informatyka

Zawody

 Technik awionik

Opis

TECHNIK Awionik - to specjalista, który zajmuje się obsługą liniową i hangarową wyposażenia elektrycznego i awionicznego statku powietrznego. Jest kwalifikowanym pracownikiem, który zna przepisy prawa lotniczego oraz potrafi czytać dokumentację elektryczną i elektroniczna.


JEDYNA SZKOŁA W WIELKOPOLSCE KSZTAŁCĄCA W TYM ZAWODZIE.


języki obce: język angielski - kontynuacja, język hiszpański - podstawowy


Nauka w zawodzie technik awionik trwa 5 lat i daje możliwość zdobycia kwalifikacji:

TLO.01. - Wykonywanie obsługi technicznej wyposażenia awionicznego i elektrycznego statków powietrznych.


AWIONIKA TO:

• konstrukcje statków powietrznych,

• konstrukcje silników turbinowych i tłokowych,

• budowa pokładowych przyrządów i systemów elektroniczno- informatycznych,

• akwizycja danych i ich przetwarzanie, algorytmy decyzyjne i optymalizacyjne

• procedury w organizacji obsługowej,

• prace obsługowe i serwisowe statków powietrznych w hangarze i na płycie lotniska,

• prawo i przepisy lotnicze krajowe oraz europejskie,

• bezpieczeństwo w systemach techniki lotniczej.


Zakłady współpracujące z CKZiU m.in.:

AMS LOT, Aeroklub Poznański, Lotniska, Biernat S.J – Lądowisko Żerniki