Poznań
Technikum
Technikum Ekonomiczno - Administracyjne nr 1 - 1R - technik reklamy
Nazwa oddziału

 1R - technik reklamy

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny
  • geografia

Przedmioty rozszerzone

geografia

Zawody

 Technik reklamy

Opis

Technik reklamy

Przedmiot rozszerzony: geografia 

 Podczas nauki w szkole uczeń zdaje dwa egzaminy z kwalifikacji zawodowych oraz uzyskuje dyplom technika reklamy.
Realizuje 8 tygodni praktyk. 
Przystępuje także do matury.

Główne obszary kompetencji to: 

1. Wykonywanie przekazu reklamowego
- przygotowywanie elementów strategii reklamowej
- przygotowywanie elementów kreacji reklamowej
- produkcja reklamy

2. Zarządzanie kampanią reklamową
- planowanie kampania reklamową
- organizowanie sprzedaży reklamowej
- realizowanie kampanii reklamowej
- badanie przekazu reklamowego

Dużą część kształcenia stanowią zajęcia praktyczne z projektowania graficznego (Photoshop, Corel) prowadzone w nowoczesnej pracowni graficznej.

Absolwent tego kierunku jest przygotowywany do pracy w agencjach reklamowych, działach marketingu, działach promocji różnych podmiotów i będzie brał udział w w planowaniu i przygotowywaniu strategii i kampanii reklamowej. Dzięki umiejętnościom projektowania graficznego i znajomości specjalistycznych programów graficznych, może także pracować jako grafik komputerowy. 
Absolwenci tego zawodu najczęściej studiują na kierunkach związanych z marketingiem i nowoczesnymi mediami na Uniwersytecie Ekonomicznym, Collegium da Vinci oraz WSB
.
Szkoła prowadzi aktywną współpracę z wieloma agencjami reklamowymi i marketingowymi w Poznaniu.