Poznań
Technikum
Technikum Ekonomiczno - Administracyjne nr 1 - 1i - technik informatyk
Nazwa oddziału

 1i - technik informatyk

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • informatyka
  • język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

informatyka

Zawody

 Technik informatyk

Opis

Technik informatyk

Przedmiot rozszerzony: informatyka

 Podczas nauki w szkole uczeń zdaje dwa egzaminy z kwalifikacji zawodowych oraz uzyskuje dyplom technika informatyka.
Przystępuje także do matury,
Realizuje 8 tygodni praktyk.  

Główne obszary kompetencji to: 

1. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych
- przygotowanie do pracy systemu komputerowego i urządzeń peryferyjnych
- administrowanie systemami operacyjnymi
- serwis i naprawa urządzeń techniki komputerowej
- przygotowanie i naprawa lokalnej sieci komputerowej

2. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych
- tworzenie i administracja stronami internetowymi
- tworzenie, administracja i użytkowanie relacyjnych baz danych
- programowanie aplikacji internetowych
- tworzenie i administracja systemami zarządzania treścią

Uczeń ma możliwość zdobycia certyfikatów CISCO i Microsoft (zajęcia
z certyfikowanymi trenerami tych programów) oraz może brać udział
w zajęciach  dodatkowych z Linuxa oraz programowania drukarek 3D.

 Absolwent jest przygotowany do pracy w serwisach komputerowych, helpdesku, działach IT w firmach oraz w firmach zajmujących się projektowaniem, przygotowaniem i administrowaniem sieciami komputerowymi oraz bazami danych. Ma też kwalifikacje do tworzenia stron www i aplikacji.

Absolwenci tego zawodu najczęściej studiują na kierunkach ścisłych na Politechnice Poznańskiej, Collegium da Vinci, WSB, UAM