Poznań
Technikum
Technikum Ekonomiczno - Administracyjne nr 1 - 1P - technik programista
Nazwa oddziału

 1P - technik programista

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny
  • informatyka

Przedmioty rozszerzone

matematyka

Zawody

 Technik programista

Opis

Technik programista

Przedmiot rozszerzony: matematyka

 Podczas nauki w szkole uczeń zdaje dwa egzaminy z kwalifikacji zawodowych oraz uzyskuje dyplom technika programisty.
Przystępuje także do matury.
Realizuje 8 tygodni praktyk.  

Szkołą współpracuje z firmami programistycznymi m.in. Primesoft Polska, Capgemini, Merixstudio.

Główne obszary kompetencji to: 
1. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

- tworzenie i administracja stronami internetowymi
- tworzenie, administracja i użytkowanie relacyjnych baz danych
- programowanie aplikacji internetowych
- tworzenie i administracja systemami zarządzania treścią

2. Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji
- projektowanie, programowanie i testowanie zaawansowanych aplikacji webowych
- projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji desktopowych
- projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji mobilnych

 

Programista jest jednym z najbardziej poszukiwanych specjalistów na rynku pracy. Do wykonywania tej pracy potrzebna jest umiejętność logicznego myślenia, zdolności matematyczne, zorganizowanie, umiejętność myślenia przyczynowo-skutkowego.

Absolwenci tego zawodu mogą studiować na kierunkach ścisłych na Politechnice Poznańskiej, Collegium da Vinci, WSB, UAM (pierwsi absolwenci w tym zawodzie opuszczą szkołę za 2 lata) lub założyć własną działalność gospodarczą.