Poznań
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 28 - I dZ - stolarz
Nazwa oddziału

 I dZ - stolarz

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • informatyka
  • wiedza o społeczeństwie

Zawody

 Stolarz

Opis

STOLARZ
Przedmioty punktowane:
język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie, informatyka.
Języki obce:
język angielski - kontynuacja.

Uczniowie w zakresie nauki zawodu będą mieli teoretyczne przedmioty zawodowe nauczane na terenie szkoły, natomiast zajęcia praktyczne mogą odbywać w warsztatach szkolnych albo w dowolnie wybranym zakładzie pracy jako młodociani pracownicy. Decyzja w tym zakresie należy do kandydata i jego rodziców – jest podejmowana przed rozpoczęciem nauki na cały trzyletni jej okres. Szkoła posiada wykaz zakładów pracy, które są zainteresowane przyjęciem uczniów.
Przyszli stolarze w trakcie nauki zawodu zapoznają się z rodzajami drewna i tworzyw drzewnych, ich przydatnością do różnych celów, technologią obróbki, wykonywaniem wyrobów z drewna i tworzyw drzewnych a także napraw, renowacji i konserwacji wyrobów stolarskich. Zdobędą również umiejętność wykonywania prac związanych z obsługą i konserwacją maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w stolarstwie, racjonalną gospodarką materiałową, kalkulacją, prawidłową organizacją stanowiska pracy oraz przepisami BHP.
Uczniowie w tym zawodzie, po ukończeniu 3-letniej szkoły, będą mieli możliwość kontynuowania nauki w Branżowej Szkole II Stopnia w celu uzyskania tytułu technika robót wykończeniowych w budownictwie oraz zdobycia wykształcenia średniego branżowego i zdania matury.