Poznań
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 28 - I fZ - monter sieci i instalacji sanitarnych
Nazwa oddziału

 I fZ - monter sieci i instalacji sanitarnych

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • informatyka
  • wiedza o społeczeństwie

Zawody

 Monter sieci i instalacji sanitarnych

Opis

MONTER SIECI I INSTALACJI SANITARNYCH
Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie, informatyka.
Języki obce: język angielski - kontynuacja.

Uczniowie w zakresie nauki zawodu będą mieli teoretyczne przedmioty zawodowe nauczane na terenie szkoły, natomiast zajęcia praktyczne mogą odbywać w warsztatach szkolnych albo w dowolnie wybranym zakładzie pracy jako młodociani pracownicy. Decyzja w tym zakresie należy do kandydata i jego rodziców – jest podejmowana przed rozpoczęciem nauki na cały jej trzyletni okres. Szkoła posiada wykaz zakładów pracy, które są zainteresowane przyjęciem uczniów.
Przyszli monterzy sieci i instalacji sanitarnych w trakcie nauki zawodu zapoznają się z różnymi rodzajami materiałów instalacyjnych i technologiami ich zastosowania. Nabywają umiejętności w zakresie wykonywania robót przygotowawczych oraz robót właściwych związanych z budową sieci i instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, wentylacyjno-klimatyzacyjnych oraz węzłów ciepłowniczych a także robót związanych z ich konserwacją, naprawą i modernizacją. Zdobędą również wiedzę z zakresu gospodarki materiałowej, kalkulacji, prawidłowej organizacji stanowiska pracy oraz przepisów BHP.
Uczniowie w tym zawodzie, po ukończeniu 3-letniej szkoły, będą mieli możliwość kontynuowania nauki w Branżowej Szkole II Stopnia w celu uzyskania tytułu technika robót wykończeniowych w budownictwie oraz zdobycia wykształcenia średniego branżowego i zdania matury.