Poznań
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 28 - I wZ - monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
Nazwa oddziału

 I wZ - monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • informatyka
  • wiedza o społeczeństwie

Zawody

 Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownic

Opis

MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE
Przedmioty punktowane:
język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie, informatyka.
Języki obce: język angielski - kontynuacja.

Uczniowie w zakresie nauki zawodu będą mieli teoretyczne przedmioty zawodowe nauczane na terenie szkoły, natomiast zajęcia praktyczne mogą odbywać w warsztatach szkolnych albo w dowolnie wybranym zakładzie pracy jako młodociani pracownicy. Decyzja w tym zakresie należy do kandydata i jego rodziców – jest podejmowana przed rozpoczęciem nauki na cały jej trzyletni okres. Szkoła posiada wykaz zakładów pracy, które są zainteresowane przyjęciem uczniów.
Przyszli monterzy zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie w trakcie nauki zawodu zapoznają się z różnymi rodzajami materiałów budowlanych i technologiami prac wykończeniowych w budownictwie. Jest to zawód szerokoprofilowy, łączący wiele umiejętności wymaganych obecnie od fachowców przy kompleksowym wykonywaniu wykończeniowych prac budowlanych. Absolwenci będą przygotowani do wykonywania montażu systemów suchej zabudowy, robót malarskich i tapeciarskich, układania płytek ceramicznych, wykończania posadzek, montażu balustrad i barierek, wykonywania okładzin schodów, ścian w różnych technikach murarskich oraz ich okładzin i dociepleń budynków. Zdobędą również wiedzę z zakresu gospodarki materiałami budowlanymi, kalkulacji, prawidłowej organizacji stanowiska pracy oraz przepisów BHP.
Uczniowie w tym zawodzie, po ukończeniu 3-letniej szkoły, będą mieli możliwość kontynuowania nauki w Branżowej Szkole II Stopnia w celu uzyskania tytułu technika robót wykończeniowych w budownictwie oraz zdobycia wykształcenia średniego branżowego i zdania matury.