Poznań
Liceum ogólnokształcące
XXVIII Liceum Ogólnokształcące - eL klasa prawna - kryminologia i resocjalizacja
Nazwa oddziału

 eL klasa prawna - kryminologia i resocjalizacja

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny
  • wiedza o społeczeństwie

Przedmioty rozszerzone

język angielski

geografia

wiedza o społeczeństwie

Opis

KLASA PRAWNA - KRYMINOLOGIA I RESOCJALIZACJA

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, język obcy,   wiedza o społeczeństwie.
Rozszerzony program nauczania geografii, wiedzy o społeczeństwie i języka angielskiego.
Przedmioty uzupełniające: prawo a społeczeństwo, wprowadzenie do kryminologii i resocjalizacji.
Języki obce: język angielski w zakresie rozszerzonym będzie prowadzony w grupie dla średniozaawansowanych i dla zaawansowanych. Drugi język obcy – do wyboru przez ucznia – język niemiecki lub język rosyjski.

Jest to pierwsza patronacka klasa Uniwersytetu im. A. Mickiewicza Wydziału Studiów Edukacyjnych, kierunku: pedagogika, specjalności: resocjalizacja. Szkoła ma także podpisane Porozumienie o współpracy z Sądem Rejonowym Poznań- Grunwald i Jeżyce.

 

Uczniowie klasy prawnej zdobędą wiedzę na temat oddziaływań resocjalizacyjnych i działań instytucji takich jak Policja czy Służba Więzienna. Przyjrzymy się pracy w sądach, na posterunkach Policji itp. Umożliwiamy obserwację pracy specjalistów z zakresu terapii uzależnień i pracujących z osadzonymi w placówkach więziennych. Nauka przedmiotów w zakresie rozszerzonym umożliwia podjęcie kształcenia nie tylko na studiach związanych z resocjalizacją i kryminologią, ale także np. na kierunkach administracyjnych. Zapewniamy udział w wykładach Uniwersytetu im. A. Mickiewicza na kierunku: pedagogika - resocjalizacja.


Możliwość zatrudnienia:
po ukończeniu liceum absolwenci mogą podjąć pracę w  Policji, Służbie Więziennej oraz kontynuować naukę na uczelniach wyższych.