Poznań
Technikum
Technikum Budowlano - Drzewne - I dT - technik technologii drewna
Nazwa oddziału

 I dT - technik technologii drewna

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • chemia
  • informatyka

Przedmioty rozszerzone

język angielski

Zawody

 Technik technologii drewna

Opis

Technik technologii drewna

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, chemia, informatyka.
Przedmioty rozszerzone:  język angielski.
Przedmioty uzupełniające: komputerowa obsługa programów branżowych.
Języki obce: język angielski - kontynuacja; drugi język do wyboru: niemiecki lub rosyjski.
Aktualnie JESTEŚMY JEDYNĄ SZKOŁĄ W CAŁYM REGIONIE WIELKOPOLSKI, KSZTAŁCĄCĄ W ZAWODACH DRZEWNYCH.

Absolwent klasy w zawodzie technik technologii drewna potrafi organizować i prowadzić procesy przetwarzania drewna i materiałów drewnopochodnych, wykonuje wyroby z drewna, zajmuje się naprawą, renowacją i konserwacją wyrobów stolarskich, programuje i obsługuje urządzenia stosowane w przetwarzaniu drewna, prowadzi nadzór nad procesami produkcyjnymi. Proponujemy również rozszerzenie kształcenia w zakresie meblarstwa.


Możliwości zatrudnienia np. w:
- zakładach przemysłu meblarskiego,
- zakładach renowacji mebli,
- firmach przemysłu tartacznego,
- firmach zajmujących się stolarką budowlaną,
- instytucjach badawczych,
- laboratoriach.

Absolwent wyposażony będzie również w podstawową wiedzę z zakresu podejmowania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej jak i przygotowania dokumentacji przetargowej w tym zakresie.

Absolwenci mogą kontynuować naukę m.in. na Wydziale Leśnym i Technologii Drewna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

W ramach programu Erasmus + co roku uczniowie technikum mają możliwość odbycia płatnych staży we Włoszech (Bolonia), Wielkiej Brytanii (Belfast), Hiszpanii (Fuerteventura).


Dajemy naszym uczniom możliwości uczestniczenia w konkursach, wspierając w ten sposób rozwój ich pasji i umiejętności. Wielokrotnie byliśmy dumni z ich sukcesów, np. w 2015 roku
w Ogólnopolskim Młodzieżowym Konkursie Wiedzy o Drewnie nasi uczniowie zajęli dwa pierwsze miejsca uzyskując status studenta na Wydziale Technologii Drewna SGGW w Warszawie, w tym samym roku prace ich kolegów zostały wyróżnione w ogólnopolskim konkursie
„Wyczarowane z drewna”;
Uczniowie biorą udział w wycieczkach zawodoznawczych, zwiedzają zakłady przemysłowe
 i usługowe, uczestniczą w pokazach i warsztatach, odwiedzają targi DREMA.

Zdawalność egzaminów zawodowych wg danych Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w 2020 roku w naszej szkole 91%.

W zakresie fachowej wiedzy zawodowej absolwent będzie przygotowany do wykonywania wyrobów z drewna i tworzyw drzewnych, organizowania i wykonywania prac związanych z naprawą, renowacją i konserwacją wyrobów stolarskich, programowania oraz obsługi obrabiarek i urządzeń stosowanych w procesie przetwarzania drewna, sporządzania dokumentacji projektowej, konstrukcyjnej i technologicznej. Przedmiotem kształcenia będzie również organizowanie i nadzorowanie procesów produkcyjnych związanych z przetwarzaniem drewna w zakładach przemysłu drzewnego: meblarskiego, tartacznego, stolarki budowlanej, produkcji tworzyw drzewnych, opakowań, galanterii drzewnej oraz w ośrodkach projektowania i marketingu wyrobów z drewna, wykonywanie zadań na stanowiskach techniczno – produkcyjnych, projektowych lub w laboratoriach.

Absolwent wyposażony będzie również w podstawową wiedzę z zakresu podejmowania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej jak i przygotowania dokumentacji przetargowej w tym zakresie.

Jako jedna z nielicznych obecnie szkół posiadamy własne
warsztaty szkolne, gdzie uczniowie odbywają część zajęć praktycznych oraz nawiązaliśmy wiele kontaktów z zaprzyjaźnionymi przedsiębiorstwami przemysłu drzewnego i firmami prowadzonymi, bardzo często, przez naszych absolwentów które przyjmują uczniów na praktyki. Część praktyk uczniowie odbywają także na kierunku technologii drewna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.