Poznań
Technikum
Technikum Budowlano - Drzewne - I wT - technik robót wykończeniowych w budownictwie
Nazwa oddziału

 I wT - technik robót wykończeniowych w budownictwie

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • fizyka
  • informatyka

Przedmioty rozszerzone

język angielski

Zawody

 Technik robót wykończeniowych w budownictwie

Opis

Technik robót wykończeniowych w budownictwie

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, fizyka, informatyka.
Przedmioty rozszerzone: język angielski.
Przedmioty uzupełniające: komputerowa obsługa programów branżowych.
Języki obce: język angielski - kontynuacja; drugi język do wyboru: niemiecki lub rosyjski.

Technik robót wykończeniowych w budownictwie – w klasie tej uczeń zdobywa kwalifikacje umożliwiające organizowanie, prowadzenie i koordynację prac budowlanych związanych z robotami wykończeniowymi w budownictwie. Jest to zawód szerokoprofilowy, łączący wiele umiejętności wymaganych obecnie od fachowców przy kompleksowym wykonywaniu prac wykończeniowych w obiektach budowlanych. W tym zawodzie kształcimy zarówno z ogólnej wiedzy budowlanej, będącej podstawą dla przyszłego technika, oraz z wiedzy specjalistycznej, która obejmuje różnorodny zakres robót wykończeniowych. Uczeń zdobywa umiejętności wykonywania prac montażowych i okładzinowych, posadzkarskich, malarskich i tapeciarskich, jak również wiedzę w zakresie organizowania, kontrolowania i sporządzania kosztorysów robót budowlanych przy zastosowaniu specjalistycznych programów komputerowych.


Możliwości zatrudnienia np. w:
- firmach budowlanych,
- przedsiębiorstwach prowadzących kompleksowe usługi budowlane,
- małych i średnich przedsiębiorstwach prowadzących usługi remontowo-budowlane,
- zakładach rzemieślniczych.

Absolwent wyposażony będzie również w podstawową wiedzę z zakresu podejmowania
i prowadzenia własnej działalności gospodarczej jak i przygotowania dokumentacji przetargowej w tym zakresie.
Absolwenci mogą kontynuować naukę m.in. na Wydziale Budownictwa Politechniki Poznańskiej w Poznaniu.

W ramach programu Erasmus + co roku uczniowie technikum mają możliwość odbycia płatnych staży we Włoszech (Bolonia), Wielkiej Brytanii (Belfast), Hiszpanii (Fuerteventura).


 Współpracujemy z Wydziałem Inżynierii Lądowej i Transportu, co umożliwia uczniom np. odbywanie praktyk w tej uczelni. Uczniowie w trakcie nauki mają możliwość uczestniczenia w konkursach, szkoleniach, warsztatach, konferencjach oraz wycieczkach branżowych.
Szkoła kształcenie w zawodach budowlanych prowadzi od ponad sześćdziesięciu lat, kontynuując wieloletnie tradycje kształcenia fachowców w branży budowlanej.

Jako jedna z nielicznych obecnie szkół posiadamy własne warsztaty szkolne, gdzie uczniowie odbywają część zajęć praktycznych oraz nawiązaliśmy współpracę z wieloma zaprzyjaźnionymi przedsiębiorstwami budowlanymi i firmami, prowadzonymi bardzo często przez naszych absolwentów, przyjmujących uczniów na praktyki. W budynku szkoły posiadamy pracownie specjalistyczne do zajęć teoretycznych oraz ćwiczeń.