Poznań
Technikum
Technikum Budowlano - Drzewne - I bT - technik budownictwa
Nazwa oddziału

 I bT - technik budownictwa

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • fizyka
  • informatyka

Przedmioty rozszerzone

język angielski

Zawody

 Technik budownictwa

Opis

Technik budownictwa

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, fizyka, informatyka.
Przedmioty rozszerzone: język angielski.
Przedmioty uzupełniające: komputerowa obsługa programów branżowych.
Języki obce: język angielski - kontynuacja; drugi język do wyboru: niemiecki lub rosyjski.

Technik budownictwa przygotowany jest do organizowania, prowadzenia i koordynowania prac budowlanych. Kształcimy w ogólnej wiedzy budowlanej ze szczególnym uwzględnieniem komputerowego wspomagania projektowania.

Możliwości zatrudnienia np. w:
- firmach budowlanych,
- biurach projektowych.

Absolwent wyposażony będzie także w podstawową wiedzę z zakresu podejmowania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej jak i przygotowania dokumentacji przetargowej w tym zakresie.

Absolwenci mogą również kontynuować naukę na uczelniach wyższych.

W ramach programu Erasmus + co roku uczniowie technikum mają możliwość odbycia płatnych staży we Włoszech (Bolonia), Wielkiej Brytanii (Belfast), Hiszpanii (Fuerteventura).

Zdawalność egzaminów zawodowych wg danych Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej wynosi    

w naszej szkole 95%.


Współpracujemy z Wydziałem Inżynierii Lądowej i Transportu, co umożliwia uczniom m.in. odbywanie praktyk w tej uczelni. Uczniowie uczestniczą w konkursach, szkoleniach, warsztatach, konferencjach, wycieczkach branżowych.

W zakresie fachowej wiedzy zawodowej absolwent będzie przygotowany do wykonywania określonych robót budowlanych, organizowania i kontrolowania robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy, robót stanu surowego i robót wykończeniowych oraz działań związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych w pełnej sprawności technicznej. Przedmiotem kształcenia będzie również sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej, a także zagadnienia podejmowania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej w tym zakresie.
Szkoła kształcenie w zawodach budowlanych prowadzi od ponad sześćdziesięciu lat,  kontynuując wieloletnie tradycje kształcenia fachowców w branży budowlanej.

Jako jedna z nielicznych obecnie szkół posiadamy własne warsztaty szkolne, gdzie uczniowie odbywają część zajęć praktycznych. Współpracujemy też z wieloma zaprzyjaźnionymi przedsiębiorstwami budowlanymi i firmami prowadzonymi, bardzo często, przez naszych absolwentów, przyjmujących uczniów na praktyki. Część praktyk uczniowie odbywają także na Politechnice Poznańskiej.