Poznań
Technikum
Technikum Budowlano - Drzewne - I aT - technik architektury krajobrazu
Nazwa oddziału

 I aT - technik architektury krajobrazu

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • biologia
  • informatyka

Przedmioty rozszerzone

język angielski

Zawody

 Technik architektury krajobrazu

Opis

Technik architektury krajobrazu

 

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, biologia, informatyka.
Przedmioty rozszerzone: język angielski.
Przedmioty uzupełniające: biologia roślin.
Języki obce: język angielski - kontynuacja; drugi język do wyboru: niemiecki lub rosyjski.
Technik architektury krajobrazu przygotowany jest do projektowania i kształtowania krajobrazu, realizacji i pielęgnacji terenów zieleni towarzyszących budynkom mieszkalnym, obiektom użyteczności publicznej, a także prowadzenia uproszczonej rachunkowości i kosztorysowania wraz z zastosowaniem zasad marketingu w działalności związanej z zawodem. Na zajęciach z przedmiotu projektowanie terenów zieleni uczniowie mają możliwość rozwijania swojej kreatywności, poczucia estetyki oraz wrażliwości na piękno natury i przyrody.
Dla osób lubiących prace manualne i interesujących się florystyką prowadzone są
zajęcia z dekoracji i kompozycji florystycznych, w ramach których uczniowie wykonują różnego rodzaju aranżacje roślinne.
Uniwersytet Przyrodniczy oraz Ogród Botaniczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza objęły patronat nad klasami w zawodzie technik architektury krajobrazu, dzięki temu naszą tradycją stają się zajęcia i warsztaty prowadzone m.in. na Uniwersytecie Przyrodniczym na kierunku architektury krajobrazu. Szkoła uczestniczy w projekcie
„Szkolne Ogrody Poznania” zorganizowanym przez Wydział Oświaty Urzędu Miasta Poznania – otrzymane w konkursie wyróżnienie i pozyskane dzięki temu środki finansowe umożliwiają upiększenie terenu zieleni wokół szkoły.

Możliwości zatrudnienia np. w:
- firmach projektujących, zakładających i pielęgnujących ogrody,
- instytucjach państwowych zajmujących się zielenią miejską.

 

Absolwent wyposażony będzie również w podstawową wiedzę z zakresu podejmowania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej jak i przygotowania dokumentacji przetargowej w tym zakresie.

Absolwenci mogą również kontynuować naukę na uczelniach wyższych.

 

W ramach programu Erasmus + co roku uczniowie technikum mają możliwość odbycia płatnych staży we Włoszech (Bolonia), Wielkiej Brytanii (Belfast), Hiszpanii (Fuerteventura).


Zdawalność egzaminów zawodowych wg danych Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w naszej szkole 95%.
W zakresie fachowej wiedzy zawodowej absolwent będzie znał podstawy opracowywania dokumentacji obiektów terenów zieleni, urządzania i pielęgnacji tych terenów oraz zadrzewień, urządzania i konserwacji różnych tzw. obiektów małej architektury. Zapoznany będzie z ochroną i kształtowaniem krajobrazu, przygotowaniem nasadzeń roślin ozdobnych a następnie ich pielęgnacją i utrzymaniem. Przedmiotem kształcenia będzie również organizacja prac związanych z budową i konserwacją obiektów małej architektury oraz zagadnienia dotyczące zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej w tym zakresie.