Poznań
Liceum ogólnokształcące
Liceum Ogólnokształcące św. Marii Magdaleny - 1G matematyczno-geograficzna (menedżerska)
Nazwa oddziału

 1G matematyczno-geograficzna (menedżerska)

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • geografia
  • język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

matematyka

geografia

język angielski

Opis

Klasa matematyczno-geograficzna z projektem Moja firma.