Poznań
Liceum ogólnokształcące
Liceum Ogólnokształcące św. Marii Magdaleny - 1C matematyczno-biologiczno-chemiczna
Nazwa oddziału

 1C matematyczno-biologiczno-chemiczna

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • biologia
  • język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

biologia

chemia

matematyka

Opis

Klasa matematyczno-biologiczno-chemiczna z projektem biologiczno-chemicznym.