Poznań
Liceum ogólnokształcące
Liceum Ogólnokształcące św. Marii Magdaleny - 1B humanistyczna z przedmiotem Architektura i sztuka
Nazwa oddziału

 1B humanistyczna z przedmiotem Architektura i sztuka

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • historia
  • język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

język polski

historia

Opis

Klasa humanistyczna z przedmiotem uzupełniającym Architektura i sztuka oraz projektem: Teatr i film.