Poznań
Liceum ogólnokształcące
Liceum Ogólnokształcące św. Marii Magdaleny - 1A humanistyczna
Nazwa oddziału

 1A humanistyczna

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • historia
  • język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

język polski

język angielski

historia

Opis

Klasa humanistyczna z projektem Teatr i film.